Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica orsiniana teucrioides
Veronica panormitana panormitana
Veronica persica
Veronica praecox
Veronica prostrata prostrata
Veronica rhodopaea
Veronica sartoriana
Veronica scardica
Veronica scutellata
Veronica serpyllifolia serpyllifolia
Veronica stamatiadae
Veronica thessalica
Veronica thymifolia
Veronica trichadena
Veronica triloba
Veronica triphyllos
Veronica urticifolia
Veronica verna
Viburnum lantana Λαντάνα
Viburnum tinus tinus Βιβούρνο