Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Taraxacum molybdocephalum
Thymus rechingeri rechingeri
Thymus rechingeri macrocalyx
Teucrium halacsyanum
Thymus pulegioides
Thymus praecox zygiformis
Thymus samius
Thymus sibthorpii
Thymus sipyleus sipyleus
Thymus stojanovii
Thymus striatus
Thymus teucrioides alpinus
Thymus teucrioides candilicus
Thymus teucrioides teucrioides
Thymus thracicus
Teucrium francisci-werneri
Taraxacum minimum
Tolpis barbata
Taraxacum amborum
Thymus praecox polytrichus