Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Dianthus fruticosus fruticosus Αγριογαρύφαλλο το θαμνοειδές
Dianthus elegans Αγριογαρύφαλλο το κομψό
Dianthus armeria armeria Αγριογαρύφαλο η αρμέρια
Daucus littoralis Αγριοκαρότο το παράλιο
Daphne oleoides Δαφνούλα ελαιοειδής
Daphne gnidioides Δαφνούλα η γκνιδιοειδής
Daphne laureola laureola Δαφνούλα η δαφνοειδής
Daphne mezereum Δαφνούλα η μεζέρειος
Daphne sericea Δαφνούλα η μεταξώδης
Daphne jasminea Δαφνούλα ιασμινοειδής
Daphne blagayana Δαφνούλα το Μπλαγκαγιάν
Daphne gnidium Δαφνούλα το γκνίδιο
Delphinium staphisagria Δελφίνιο η αγριοσταφίδα
Delphinium balcanicum Δελφίνιο το βαλκανικό
Delphinium peregrinum Δελφίνιο το μεταναστεύον
Delphinium halteratum Δελφίνιο …
Descurainia sophia Δεσκουραϊνία Σοφία
Dorycnium graecum Δορύκνιο το γραικό
Dorycnium hirsutum Δορύκνιο το χνουδωτό
Dorycnium rectum Δορύκνιο το όρθιο