Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Tanacetum vulgare
Thesium linophyllon montanum
Thesium linophyllon linophyllon
Telephium imperati pauciflorum
Thesium humile
Thesium divaricatum
Telephium imberati orientale
Taraxacum edessicum
Thesium brachyphyllum
Thesium bergeri
Telekia speciosa
Thesium bavarum
Thesium arvense
Teesdalia coronopifolia
Taraxacum deorum
Tanacetum parthenium
Thesium alpinum
Thelypteris palustris
Theligonum cynocrambe
Thapsia garganica