Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thymus laconicus
Thymus leucospermus
Thymus leucotrichus leucotrichus
Thymus longicaulis chaubardii
Thymus longicaulis longicaulis
Thymus parnassicus
Thymus plasonii
Thymus praecox jankae
Thymus praecox polytrichus
Thymus praecox zygiformis
Thymus pulegioides
Thymus rechingeri macrocalyx
Thymus rechingeri rechingeri
Thymus samius
Thymus sibthorpii
Thymus sipyleus sipyleus
Thymus stojanovii
Thymus striatus
Thymus teucrioides alpinus
Thymus teucrioides candilicus