Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alchemilla monticola
Alchemilla plicatula
Alchemilla serbica
Alchemilla straminea
Alchemilla viridiflora
Alchemilla xanthochlora
Alhagi graecorum Αλχάγκι το γραικό
Alhagi pseudalhagi Αλχάγκι ψευδακχάγκι
Alisma gramineum
Alisma lanceolatum
Alisma plantago-aquatica
Alkanna areolata
Alkanna calliensis
Alkanna corcyrensis
Alkanna graeca baeotica
Alkanna graeca graeca
Alkanna methanaea
Alkanna noneiformis
Alkanna orientalis
Alkanna pelia