Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ranunculus serbicus
Ranunculus sceleratus sceleratus
Ranunculus sartorianus
Ranunculus sardous
Ranunculus rumelicus
Ranunculus rionii
Ranunculus repens
Ranunculus radinotrichus
Ranunculus psilostachys
Ranunculus pseudomontanus
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus platanifolius
Ranunculus peltatus
Ranunculus pedatus
Ranunculus parviflorus
Ranunculus paludosus
Ranunculus oreophilus
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus nemorosus
Ranunculus neapolitanus