Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cercis siliquastrum Κουτσουπιά
Cercotrichas galactotes Κουφαηδόνι
Cerinthe major Κερίνθη η μέγιστη
Cerinthe minor minor Κερίνθη η μικρή
Cerinthe retorta Κερίνθη η ανεστραμένη
Certhia brachydactyla brachydactyla Καμποδεντροβάτης
Certhia familiaris familiaris Βουνοδεντροβάτης
Cervus elaphus Ελάφι
Ceryle rudis Κήρυλος
Cestrum parqui Κέστρο το πάρκουϊ
Ceterach officinarum
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum creticum Χαιρόφυλλο το Κρητικό
Chaerophyllum heldreichii
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulentum
Chalcalburnus belvica Βελονίτσα
Chalcalburnus chalcoides macedonicus Γκελάρτζα