Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium illyricum comatum Κεράστιο το κομοφέρον
Cerastium illyricum crinitum Κεράστιο το Σύκομο
Cerastium illyricum decrescens Κεράστιο το ελλατούμενο
Cerastium illyricum illyricum Κεράστιο το ιλλυρικό
Cerastium illyricum prolixum Κεράστιο το εκτενές
Cerastium moesiacum
Cerastium pedunculare Κεράστιο το ποδισκοφόρο
Cerastium pumilum palens
Cerastium rectum Κεράστιο το όρθιο
Cerastium runemarkii
Cerastium scaposum Κεράστιο το αφυλλόβλαστο
Cerastium semidecandrum semidecandrum Κεράστιο το ημιδέκανδρο
Cerastium smolikanum Κεράστιο του Σμόλικα
Cerastium theophrasti
Cerastium vourinense Κεράστιο του Βούρινου
Ceratocephalus falcatus Κερατοκέφαλος ο γαμψός
Ceratocephalus testiculatus Κερατοκέφαλος ο ορχεοφόρος
Ceratonia siliqua Χαρουπιά
Ceratophyllum demersum demersum
Ceratophyllum submersum