Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Coronilla globosa Κορονίλλα η σφαιρική
Coronilla juncea Κορονίλλα η βουρλοειδής
Coronilla rostrata Κορονίλλα η ραμφοφόρος
Coronilla scorpioides
Coronilla valentina glauca Κορονίλα η γλαυκή
Coronilla varia
Coronopus didymus Κορωνόπους ο δίδυμος
Coronopus squamatus Κορωνόπους ο λεπιδωτός
Corrigiola litoralis
Corydalis bulbosa blanda
Corydalis bulbosa bulbosa
Corydalis densiflora
Corydalis integra
Corydalis ochroleuca leiosperma
Corydalis ochroleuca ochroleuca
Corydalis parnassica
Corydalis rutifolia uniflora
Corydalis solida slivenensis
Corydothymus capitatus
Corylus avellana Ήμερη φουντουκιά