Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cirsium arvense vestitum
Cirsium candelabrum
Cirsium creticum creticum
Cirsium creticum dictaeum
Cirsium creticum triumfetti
Cirsium eriophorum
Cirsium heldreichii euboicum
Cirsium heldreichii heldreichii
Cirsium hypopsilum
Cirsium italicum Κίρσιο το ιταλικό
Cirsium ligulare
Cirsium mairei
Cirsium morinifolium
Cirsium tymphaeum
Cirsium vulgare
Cistanche phelypaea
Cistus albanicus Λαδανιά η Αλβανική
Cistus incanus creticus Λαδανιά η Κρητική
Cistus incanus incanus Λαδανιά η πολιά
Cistus laurifolius Λαδανιά η δαφνόφυλλη