Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea chalcidicaea
Centaurea charrelii
Centaurea chrysocephala
Centaurea cuneifolia cuneifolia
Centaurea cuneifolia pallida
Centaurea cuneifolia sublanata
Centaurea cyanus Κενταύρια ο κυανός
Centaurea cytherea
Centaurea depressa Κενταύρια η πεπιεσμένη
Centaurea deustiformis
Centaurea diffusa Κενταύρια η διάχυτη
Centaurea ebenoides
Centaurea epirota
Centaurea euboica euboica
Centaurea euboica intermedia
Centaurea graeca ceccariniana
Centaurea graeca graeca
Centaurea grbavacensis
Centaurea grisebachii confusa
Centaurea grisebachii grisebachii