Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alcea apterocarpa
Alcea heldreichii
Alcea pallida cretica
Alcea pallida pallida
Alcea rosea
Alcea setosa
Alchemilla acutiloba
Alchemilla amphisericea
Alchemilla aroanica
Alchemilla bulgarica
Alchemilla fallax
Alchemilla flabellata
Alchemilla glaucescens
Alchemilla gorcensis
Alchemilla gracilis
Alchemilla heterotricha
Alchemilla incisa
Alchemilla indivisa
Alchemilla lanuginosa
Alchemilla mollis