Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Onopordum argolicum
Orchis mascula
Onobrychis armena
Origanum dictamnus
Onobrychis ebenoides
Ophrys omegaifera
Ophrys sitiaca
Onobrychis caput-galli
Oenanthe deserti Ερημοπετροκλής
Orchis simia
Onobrychis crista-galli
Orchis rubra
Ophrys spruneri
Ophrys tenthredinifera
Ophrys umbilicata
Onobrychis degenii
Oenanthe hispanica Ασπροκώλα
Opopanax hispidus
Onopordum laconicum
Ornithogalum prasinantherum