Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Coluber nummifer Ζαμενής της Ρόδου
Testudo marginata Κρασπεδωτή χελώνα
Vipera xanthina Οθωμανική οχιά
Dermochelys coriacea Δερματοχελώνα
Algyroides moreoticus Πελοπονησσιακή σαύρα
Algyroides nigropunctatus Κερκυραϊκή σαύρα
Elaphe situla Σπιτόφιδο
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα
Lacerta graeca Γραικόσαυρα
Coluber caspius Ζαμενής (Αστραπόφιδο)
Ophiomorus punctatissimus Οφιόμορος
Typhlops vermicularis Τυφλίνος