Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lathyrus sativus
Lilium candidum
Ligusticum rhizomaticum
Lathyrus pratensis
Ligusticum olympicum
Ligusticum mutellina
Lathyrus pallescens
Ligusticum lucidum
Leucojum valentinum
Lathyrus ochrus
Lamium album
Lathyrus nissolia
Lamyropsis cynaroides
Leucanthemum praecox
Lesquereuxia syriaca
Lathyrus neurolobus
Linum turcicum
Leptoplax emarginata
Lathyrus laxiflorus
Lamyropsis carpinii