Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophrys sitiaca
Ophrys sphegodes cephalonica
Ophrys sphegodes cretensis
Ophrys sphegodes epirotica
Ophrys sphegodes gortyna
Ophrys sphegodes sphegodes
Ophrys spruneri
Ophrys tenthredinifera
Ophrys umbilicata
Ophrys umbilicata rhodia
Ophrys umbilicata umbilicata
Ophrys vernixia regis-ferdinandii
Ophrys vernixia vernixia
Opopanax chironium
Opopanax hispidus
Opuntia ficus-indica Φραγκοσυκιά
Opuntia vulgaris Μικρή φραγκοσυκιά
Orchis anatolica anatolica
Orchis anatolica sitiaca
Orchis boryi