Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hieracium lactucella lactucella
Hieracium leithneri
Hieracium leucocomum
Hieracium macranthum testimoniale
Hieracium megalothecum
Hieracium naegelianiforme
Hieracium naegelianum
Hieracium necopinum
Hieracium obliquum
Hieracium olympicum
Hieracium ossaeum
Hieracium pallidum
Hieracium pannosum
Hieracium parnassi
Hieracium pavichii
Hieracium peristericum
Hieracium petraeum
Hieracium phocaicum
Hieracium pilosella pilosella
Hieracium piloselloides