Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Medicago strasseri Μηδική του Στράσσερ
Melilotus alba Μελίλωτος ο λευκός
Melica ciliata
Melica cretica
Melica minuta
Melica nutans
Melica ramosa
Melica rectiflora
Melica uniflora
Melilotus indica
Melilotus italica
Melilotus messanensis
Melilotus neapolitana
Melilotus officinalis
Melilotus segetalis
Melilotus sulcata
Melilotus altissima Μελίλωτος ο υψηλότατος
Mercurialis ovata Μερκουριαλίδα η ωοειδής
Mentha aquatica
Mentha arvensis