Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Poecilimon ebneri Ποκιλίμων του Έμπνερ
Poecilimon pindos Ποκιλίμων της Πίνδου
Poecilimon mytilensis Ποκιλίμων της Μυτιλήνης
Poecilimon klisuriensis Ποκιλίμων της Κλεισούρας
Poecilimon ikariensis Ποκιλίμων της Ικαρίας
Poecilimon deplanatus Ποκιλίμων ο …
Poecilimon obesus Ποκιλίμων ο …
Poecilimon propinquus Ποκιλίμων ο …
Poecilimon hamatus Ποκιλίμων ο …
Poecilimon gracilis Ποκιλίμων ο χαρίης
Poecilimon tessellatus Ποκιλίμων ο στικτός
Poecilimon ornatus Ποκιλίμων ο πεποικιλμένος
Poecilimon jonicus lobulatus Ποκιλίμων ο λοβώδης
Poecilimon laevissimus Ποκιλίμων ο λειότατος
Poecilimon thoracicus Ποκιλίμων ο θωρακικός
Poecilimon nobilis Ποκιλίμων ο ευγενής
Poecilimon anatolicus Ποκιλίμων ο ανατολικός
Poecilimon syriacus Ποκιλίμων ο Συριακός
Poecilimon miramae Ποκιλίμων ο Μιράμιος
Poecilimon macedonicus Ποκιλίμων ο Μακεδονικός