Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Fagus sylvatica orientalis Ανατολική οξυά
Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο
Falco subbuteo Δεντρογέρακο
Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης
Falco pelegrinoides Ερημοπετρίτης
Fagus sylvatica sylvatica Ευρωπαϊκή οξυά
Falco naumanni Κιρκινέζι
Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης
Falco vespertinus Μαυροκιρκίνεζο
Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης
Falco eleonorae Μαυροπετρίτης
Fraxinus excelsior excelsior Μεγάλος φράξος
Fraxinus ornus Μικρός φράξος
Falco columbarius Νανογέρακο
Ficedula parva parva Νανομυγοχάφτης
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος
Falco peregrinus brookei Πετρίτης
Falco peregrinus peregrinus Πετρίτης
Falco peregrinus calidus Πετρίτης
Fringilla coelebs coelebs Σπίνος