Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mespilus germanica Μεσπιλιά
Mibora minima
Micromeria acropolitana
Milium effusum
Milium vernale montanum
Milium vernale vernale
Minuartia anatolica Μινουάρτια η ανατολική
Minuartia baldaccii
Minuartia confusa
Minuartia doerfleri
Minuartia garckeana
Minuartia geniculata
Minuartia globulosa
Minuartia glomerata glomerata
Minuartia glomerata macedonica
Minuartia graminifolia
Minuartia greuteriana
Minuartia hamata
Minuartia hirsuta eurytanica
Minuartia hirsuta falcata