Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carlina tragacanthifolia
Carlina vulgaris intermedia
Carpinus betulus Γαύρος
Carpinus orientalis Σκυλόγαυρος
Carpobrotus acinaciformis
Carpobrotus edulis
Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα
Carrichtera annua Καρριχθέρα η ετήσια
Carthamus boissieri Κάρθαμος του Μπουασσιέ
Carthamus dentatus dentatus Κάρθαμος ο οδοντωτός
Carthamus dentatus ruber Κάρθαμος ο ερυθρός
Carthamus lanatus baeticus Κάρθαμος ο Μπαιτικός
Carthamus lanatus lanatus Κάρθαμος ο μαλλιαρός
Carthamus leucocaulos Κάρθαμος ο λευκόβλαστος
Carthamus tinctorius Κάρθαμος ο βαφικός
Carum graecum graecum
Carum graecum serpentinicum
Carum heldreichii
Carum multiflorum
Carum rigidulum bulgaricum