Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Carduelis flammea Σημυδόσπιζα
Carduelis spinus Λούγαρο
Carduncellus caeruleus
Carduus acanthoides
Carduus acicularis Κάδρος
Carduus argentatus Κάρδος ο αργυρόχρωμος
Carduus candicans
Carduus euboicus
Carduus hamulosus hamulosus
Carduus kerneri scardicus
Carduus macrocephalus inconstrictus
Carduus macrocephalus insularis
Carduus macrocephalus sporadum
Carduus personata ablidus
Carduus pycnocephalus pycnocephalus Κάρδος ο πυκνοκέφαλος
Carduus thoermeri
Carduus tmoleus
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα