Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula trachelium athoa
Campanula trichocalycina
Campanula tubulosa
Campanula tymphaea
Campanula velebitica
Campanula versicolor
Camphorosma monspeliaca
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Canis lupus Λύκος
Cannabis sativa Κανναβουριά
Capparis orientalis Κάπαρρη η ανατολική
Capparis spinosa sicula Κάπαρρη η Σικελική
Capra aegagrus Αγριοκάτσικο
Capreolus capreolus Ζαρκάδι
Caprimulgus europaeus Γυδοβυζάχτρα
Capsella bursa-pastoris Καψέλλα
Capsella grandiflora
Capsella rubella Κάψελλα η ρουμπέλλα
Carassius auratus gibellio Πεταλούδα
Carassius carassius Κουτσουράς