Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Carduelis flammea Σημυδόσπιζα
Carduelis spinus Λούγαρο
Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα
Cercotrichas galactotes Κουφαηδόνι
Certhia brachydactyla brachydactyla Καμποδεντροβάτης
Certhia familiaris familiaris Βουνοδεντροβάτης
Ceryle rudis Κήρυλος
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής
Charadrius asiaticus Ασιατικός σφυριχτής
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής
Charadrius leschenaultii Ερημοσφυριχτής
Charadrius morinellus Βουνοσφυριχτής
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα
Chettusia leucura Λεύκουρος
Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος