Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Vespertilio murinus Παρδαλονυχτερίδα
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Balaenoptera physalus Πτεροφάλαινα
Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα
Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο
Rhinolophus mehelyi Ρινόλοφος του Μεχέλυ
Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Μπλάζιους
Balaenoptera acutorostrata Ρογχοφάλαινα
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Sciurus anomalus Σκίουρος της Λέσβου
Erinaceus europaeus nesiotes Σκαντζόχοιρος
Erinaceus europaeus roumanicus Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός
Erinaceus europaeus transcaucasicus Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός
Erinaceus europaeus rhodius Σκαντζόχοιρος της Ρόδου