Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Romulea ramiflora
Rorippa pyrenaica
Rorippa sylvestris
Rorippa thracica
Rosularia serrata
Rubia peregrina
Rubia tenuifolia
Rubia tinctorum
Rubus saxatilis
Rumex acetosa
Rumex acetosella acetoselloides
Rumex acetosella multifidus
Rumex alpestris
Rumex alpinus
Rumex balcanicus
Rumex bucephaloforus aegaeus
Rumex bucephaloforus graecus
Rumex conglomeratus
Rumex crispus
Rumex cristatus