Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Agrostemma githago githago Αγρόστεμα το γίθαγο
Agrostemma githago thessalum Αγρόστεμα το θεσσαλικό
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Agrostis castellana
Agrostis gigantea gigantea
Agrostis rupestris
Agrostis stolonifera
Aira cupaniana Αίρα του Κουπάνι
Aira elegantissima Αίρα η κομψότατη
Aira tenorii Αίρα του τενόρι
Aizoon hispanicum Αείζωο
Ajuga chamaepitys chia
Ajuga genevensis
Ajuga iva
Ajuga laxmannii
Ajuga orientalis aenesia
Ajuga orientalis orientalis
Ajuga pyramidalis
Ajuga reptans