Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ
Cyrtodactylus kotschyi saronicus Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού
Cyrtodactylus kotschyi oertzeni Κυρτοδάκτυλος του Οέρτζερ
Cyrtodactylus kotschyi danilewskii Κυρτοδάκτυλος του Ντανιλέφσκι
Cyrtodactylus kotschyi buchholzi Κυρτοδάκτυλος του Μπούχολτς
Cyrtodactylus kotschyi bileki Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ
Cyrtodactylus kotschyi beutleri Κυρτοδάκτυλος του Μπέτλερ
Cyrtodactylus kotschyi bartoni Κυρτοδάκτυλος του Μπάρτον
Cyrtodactylus kotschyi kotschyi Κυρτοδάκτυλος του Κότσυ
Cyrtodactylus kotschyi wettsteini Κυρτοδάκτυλος του Βεττστάιν
Cyrtodactylus kotschyi tinensis Κυρτοδάκτυλος της Τήνου
Cyrtodactylus kotschyi kalypsae Κυρτοδάκτυλος ο Καλύψιος
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης
Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι
Cymodocea nodosa Κυμοδοκέα η επιγονάτειος
Cydonia oblonga Κυδωνιά
Natrix tessellata tessellata Κυβόφιδο
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Agama stellio daani Κροκοδειλάκι το νταάνιο
Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι