Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sideritis romana purpurea
Sideritis raeseri raeseri
Sideritis raeseri attica
Sideritis perfoliata perfoliata
Sideritis perfoliata athoa
Sideritis montana remota
Sideritis montana montana
Sideritis lanata
Sideritis euboea
Sideritis curvidens
Sideritis clandestina clandestina
Sideritis clandestina peloponnesiaca
Sibthorpia europaea
Sibbaldia parviflora
Sherardia arvensis
Setaria viridis
Setaria verticillata
Setaria pumila
Setaria italica
Sesleria vaginalis