Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα
Larus leucophthalmus Λευκόφθαλμος γλάρος
Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς
Motacilla alba alba Λευκοσουσουράδα
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα
Ciconia ciconia Λευκοπελαργός
Dendrocopos leucotos lilfordi Λευκονώτης
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Abramis brama Λεστιά
Larus genei Λεπτόραμφος γλάρος
Leptoternis candidus personatus Λεπτόπτερες της Κάντιας
Leptophyes bosci Λεπτοφυές του Μπος
Leptophyes punctatissima Λεπτοφυές το στικτότατο
Leptophyes albovittata Λεπτοφυές το λευκόγραμμο
Leptidea sinapis Λεπτιδέα της σίναπις
Leptidea duponcheli Λεπτιδέα ντυπόν
Leptidea morsei major Λεπτιδέα η μεγίστη
Lepidium ruderale Λεπίδιο το χαλικόφιλο
Lepidium campestre Λεπίδιο το πεδινό
Lepidium spinosum Λεπίδιο το αγκαθωτό