Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene pinetorum pinetorum
Silene pinetorum sphaciotica
Silene pentelica
Silene parnassica vourinensis
Silene parnassica serbica
Silene parnassica dionysii
Silene parnassica parnassica
Silene parnassica pindicola
Silene paradoxa
Silene papillosa Σιληνή η θηλώδης
Silene otites
Silene orphanidis
Silene orbelica
Silene oligantha parnesia
Silene oligantha pseudoradicosa
Silene oligantha
Silene nutans nutans
Silene nutabunda Σιληνή
Silene nocturna nocturna
Silene noctiflora