Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asperula samia
Alchemilla gorcensis
Asperula saxicola
Centaurea nicopolitana
Centaurea niederi
Centaurea oliverana
Asperula suffruticosa
Alchemilla gracilis
Centaurea ossaea
Centaurea pangaea
Centaurea pannosa
Centaurea parilica
Centaurea pawlowskii
Centaurea pelia
Centaurea peucedanifolia
Asphodeline liburnica
Centaurea pinardii
Centaurea pindicola
Centaurea poculatoris
Cymodocea nodosa Κυμοδοκέα η επιγονάτειος