Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bromus racemosus Βρώμος ο βοτρυώδης
Bromus ramosus
Bromus rigidus Βρώμος ο τραχύς
Bromus riparius
Bromus rubens Βρώμος ο …
Bromus scoparius Βρώμος ο σκουπώδης
Bromus secalinus Βρώμος ο σηκάλινος
Bromus squarrosus Βρώμος ο αγκιστροειδής
Bromus sterilis Βρώμος ο άγονος
Bromus tectorum Βρώμος της στέγης
Bromus tomentellus
Bruckenthalia spiculifolia Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη
Bruntridactylus irremipes Μπρουτριδάκτυλος ηρρεμόπους
Bryonia alba
Bryonia cretica cretica
Bryonia cretica dioica
Bubalus bubalis Βούβαλος
Bubo bubo bubo Μπούφος
Bubulcus ibis Γελαδάρης
Bucanetes githagineus Ερημοπύρρουλας