Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Centaurea napulifera velenovskyi
Centaurea nervosa nervosa
Centaurea nervosa promota
Centaurea nicopolitana
Centaurea niederi
Centaurea oliverana
Centaurea orphanidea orphanidea
Centaurea orphanidea thessala
Centaurea ossaea
Centaurea pangaea
Centaurea pannosa
Centaurea parilica
Centaurea pawlowskii
Centaurea pelia
Centaurea peucedanifolia
Centaurea pichleri pichleri
Centaurea pinardii
Centaurea pindicola
Centaurea poculatoris
Colchicum graecum