Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lucanus elaphus Λουκάνος ο έλαφος
Lomelosia polykratis Λομελόζια του Πολυκράτη
Locusta migratoria Λοκούστα η μετανάστις
Alosa macedonica Λιπαρία
Hippolais olivetorum Λιοστριτσίδα
Limosa limosa limosa Λιμόζα
Libithea celtis Λιμπιθέα η Κέλτις
Limoniastrum monopetalum Λιμονίαστρο
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Limenitis populi Λιμενίτις της λεύκας
Limenitis reducta Λιμενίτις η …
Ligustrum vulgare Λιγούστρο
Vitex agnus-castus Λιγαριά
Circus pygargus Λιβαδόκιρκος
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα
Chalcides ocellatus ocellatus Λιακόνι
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα
Chettusia leucura Λεύκουρος
Anser caerulescens Λευκόχηνα