Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Medicago strasseri Μηδική του Στράσσερ
Melanitta fusca Βελουδόπαπια
Melanitta nigra Μαυρόπαπια
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Melilotus alba Μελίλωτος ο λευκός
Melica ciliata
Melica cretica
Melica minuta
Melica nutans
Melica ramosa
Melica rectiflora
Matricaria trichophylla
Melica uniflora
Melilotus indica
Melilotus italica
Melilotus messanensis
Melilotus neapolitana
Melilotus officinalis
Melilotus segetalis
Mespilus germanica Μεσπιλιά