Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hieracium caesiiflorum
Heliotropium curassavicum
Hieracium bracteolatum
Hieracium brachyphyllum
Helicotrichon cycladum
Hieracium bauhini
Hieracium barbatum
Helianthemum alpestre
Hieracium delpinoi
Hieracium dolopicum
Hammatolubium lotoides
Hieracium eriobasis
Hieracium erythrocarpum
Hieracium ferdinandi-coburgi
Haberlea rhodopensis
Hieracium gaudryi
Hieracium arpadianum
Hieracium gracilifurcum
Hieracium alpicola
Helicotrichon compressum