Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fumaria judaica
Fumaria kralikii
Fumaria macrocarpa
Fumaria parviflora
Fumaria rostellata
Fumaria schleicheri
Fumaria schrammii
Fraxinus ornus Μικρός φράξος
Fumana bonapartei Φουμάνα μποναπαρτέι
Fumana ericoides Φουμάνα η ερικοειδής
Fumana laevipes Φουμάνα η λειόποδη
Fumana procumbens Φουμάνα η έρπουσα
Festuca grandiaristata
Fumana thymifolia Φουμάνα η θυμαρόφυλλη
Festuca dalmatica
Fagonia cretica
Fagopyrum esculentum
Falcaria vulgaris
Ferulago asparagifolia Φερούλαγο το ασπαραγγόφυλλο
Fedia cornucopiae