Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Valeriana italica
Valantia hispida
Verbascum cylleneum
Verbascum cylindrocarpum
Valerianella eriocarpa
Verbascum botuliforme
Valerianella echinata
Verbascum boissieri
Verbascum sinuatum
Verbascum blattaria
Verbascum banaticum
Verbascum roripifolium
Verbascum reiseri
Verbascum baldaccii
Valerianella discoidea
Valerianella dentata
Verbascum rupestre
Verbascum samniticum
Valantia aprica
Verbascum pycnostachyum