Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Filipendula vulgaris
Fimbristylis bisumbellata
Fimbristylis ferruginea
Foeniculum vulgare piperitum
Foeniculum vulgare vulgare
Fragaria vesca
Fragaria viridis campestris
Frankenia hirsuta
Frankenia pulverulenta
Fritillaria bithynica
Fritillaria carica
Fritillaria conica
Fritillaria davisii
Fritillaria drenovskii
Fritillaria ehrhartii
Fritillaria elwesii
Fritillaria epirotica
Fritillaria euboeica
Fritillaria graeca
Fritillaria messanensis