Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Blechnum spicant
Blysmus compressus
Bolanthus chelmicus
Bolanthus creutzburgii
Bolanthus fruticulosus
Bolanthus graecus
Bolanthus intermedius
Bolanthus laconicus
Bolanthus thessalus
Bolanthus thymifolius
Boloria graeca graeca ?? Μπολόρια η γραική
Boloria pales Μπολόρια πάλες
Bombina bombina Κοκκινοβομβίνα
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Bombycilaena discolor Βομβυτσίλαινα η δίχρωμη
Bombycilla garrulus Βομβυκίλλα
Bonannia graeca
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Bongardia chrysogonum
Borago officinalis Μποράτζα (Αγγουρίτσα)