Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Epilobium alsinifolium
Epilobium anagallidifolium
Epilobium angustifolium
Epilobium collinum
Epilobium dodonaei
Epilobium gemmascens
Epilobium hirsutum
Epilobium lanceolatum
Epilobium montanum
Epilobium obscurum
Epilobium palustre
Epilobium parviflorum
Epilobium roseum
Epilobium tetragonum tetragonum
Epilobium vernonicum
Epipactis atrorubens
Epipactis cretica
Epipactis gracilis
Epipactis greuteri
Epipactis helleborine