Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bromus commutatus neglectus Βρώμος ο ατιμελής
Bromus commutatus commutatus Βρώμος ο …
Bromus cappadocicus lacmonicus
Bromus cappadocicus cappadocicus
Bromus benekenii
Bromus arvensis Βρώμος ο αρουραίος
Bromus alopecurus alopecurus Βρώμος ο αλωπέκουρος
Bromus alopecurus caroli-henrici Βρώμος του Καρόλου-Ερίκου
Briza minor Βρίζα η μικρή
Briza media media
Briza media elatior
Briza maxima Βρίζα η μέγιστη
Briza humilis Βρίζα η ταπεινή
Brintesia circe Μπριντέσια της Κίρκης
Brenthis hecate Μπρενθίς η Εκάτη
Brenthis daphne Μπρενθίς της δάφνης
Brassica tournefortii Αγριολαχανίδα του Τουρνεφόρ
Brassica nigra Αγριολαχανίδα η μελανή
Brassica fruticulosa fruticulosa
Brassica cretica nivea