Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Viola alba scotophylla
Viola alba thessala
Viola alba dehnhardtii
Viola aetolica
Vincetoxicum speciosum
Vincetoxicum huteri
Vincetoxicum hirundinaria hirundinaria
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Vincetoxicum fuscatum
Vincetoxicum funebre
Vincetoxicum creticum
Vincetoxicum canescens
Vinca major
Vinca herbacea
Vinca balcanica
Vicia villosa microphylla
Vicia villosa varia
Vicia villosa eriocarpa
Vicia villosa villosa
Vicia tetrasperma