Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus zonatus
Dianthus xylorrizus
Dianthus viscidus
Dianthus tymphresteus
Dianthus tristis
Dianthus tripunctatus
Dianthus sylvestris sylvestris
Dianthus superbus superbus
Dianthus strymonis
Dianthus strictus multipunctatus
Dianthus stenopetalus
Dianthus stefanoffii
Dianthus sphacioticus
Dianthus simulans
Dianthus serratifolius serratifolius
Dianthus serratifolius abbreviatus
Dianthus quadrangulus
Dianthus pulviniformis
Dianthus pinifolius serbicus
Dianthus pinifolius pinifolius