Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Equisetum palustre
Equisetum ramosissimum
Equisetum sylvaticum
Equisetum telmateia
Eragrostis cilianensis
Eragrostis minor
Eragrostis pilosa
Erica arborea Δεντρορείκι
Erica herbacea Χλοώδες ρείκι
Erica manipuliflora Χαμορείκι
Erigeron acer acer
Erigeron alpinus
Erigeron atticus
Erigeron epiroticus
Erigeron glabratus
Eriobotrya japonica Μουσμουλιά
Eriophorum angustifolium
Eriophorum latifolium
Eriophorum vaginatum
Erodium absinthoides