Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea solstitialis schouwii
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ
Convolvulus oleifolius scopulorum Κονβόλβουλος ο σκοπελώδης
Cerastium semidecandrum semidecandrum Κεράστιο το ημιδέκανδρο
Calystegia sepium sepium
Carex serotina serotina
Cleistogenes serotina serotina
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Carum graecum serpentinicum
Carex flacca serrulata
Cephalaria flava setulifera
Centranthus ruber sibthordii
Capparis spinosa sicula Κάπαρρη η Σικελική
Convolvulus siculus siculus
Crocus sieberi sieberi
Centranthus nevadensis sieberi
Carlina acaulis simplex
Corydalis solida slivenensis
Corvus monedula soemmerringi Κάργια
Cyrtodactylus kotschyi solerii Κυρτοδάκτυλος του Σόλερ