Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene bupleuroides ganiatsasiana
Silene bellidifolia
Silene behen
Silene barbeyana
Silene balcanica
Silene auriculata
Silene asterias
Silene armeria
Silene apetala
Silene antri-jovis
Silene ammophila carpathae
Silene ammophila ammophila
Silene alba divaricata
Silene aegaea
Silene adelphiae
Sideritis syriaca syriaca
Sideritis sipylea
Sideritis scardica
Sideritis romana purpurea