Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula cymaea
Campanula cretica
Campanula constantinii
Campanula columnaris
Campanula chalcidica
Campanula cervicaria
Campanula celsii celsii
Campanula celsii carystea
Campanula celsii spathulifolia
Campanula celsii parnesia
Campanula carpatha
Campanula calaminthifolia
Campanula bononiensis
Campanula andrewsii andrewsii
Campanula andrewsii hirsutula
Campanula anchusiflora
Campanula amorgina
Campanula albanica sancta
Campanula aizoon aizoides
Campanula aizoon aizoon